2011 yılında Kırşehir’in Sevdiğin Köyü’nde faaliyete geçen şirket tarım ve hayvancılık alanlarında yatırımlarına devam etmektedir.

340 gebe düve hayvan kapasitesi ile kurulan işletmede bugün 1260 adet hayvan bulunmaktadır. Yine bugün itibarıyla 470 adet sağmal hayvan varlığından 4 yıl içerisinde 720 sağmal hayvana ulaşılması hedeflenmektedir.

Hayvancılığın dışında çiftliğe yönelik tarımsal anlamda yaklaşık 1.000 dönüm arazide sulu tarım yapılarak kendi mısır silajını üreten çiftliğimizde aynı zamanda yaklaşık 400 dönüm sulu alanda yonca tarımı da gerçekleşmektedir. Kuru tarım olarak da 400 dönüm kadar alanda hububat tarımına yönelik tanelik arpa üretimi yapılmaktadır. Şirketin hayvancılık dışında düşünülen hedefleri içerisinde, çiftlikten çıkan katı hayvan gübresinden solucan gübresi üretmek; çiftliğin atık suyunu geri dönüşümlü hale getirmek ve biogaz teknolojisi ile atık gübreden enerji üretmek gibi projeler yer almaktadır.

Misyonumuz

Süt ve süt mamülleri üretiminde, en gelişmiş teknolojik sistemleri ve gelişmeleri yakından takip ederek, yüksek verimlilikte süt ve süt ürünlerini, her aşamasında koruyarak, kalite anlayışımızdan ödün vermeden halkımıza ulaşmasını sağlamak; verimliliği yüksek büyükbaş hayvan ırkının yetişmesine ve ülke geneline yayılmasına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Sektöründe kaliteyi ve güvenilirliği aynı çatı altında toplayan lider şirketler arasında yer alarak,  faaliyet alanlarımızda uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir şirket olmaktır.